Conference

The Chaperon Conference on Cancer Research will be held to on Thursday, April 25, 2024, from 9:00 a.m. at the Parkhotel Plzeň Congess Center to celebrate the conclusion of the Chaperon project, which ends in July 2024. The conference will be opened by the Charles University rector Prof. Milena Králíčková.

Závěrečná konference projektu Chaperon, konaná dne 25. dubna 2024 od 9:00 hodin v kongresovém centru Parkhotelu Plzeň, shrne poznatky a výstupy projektu, který končí v červenci 2024. Konferenci zahájí rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králíčková.


Admittance to the conference is free upon previous registration using the online form accessible through the button below. Registration deadline: April 14.
(Invited guests who have already confirmed their attendance directly to the organisers don't have to register.)

Prosíme, registrujte se na konferenci pomocí tlačítka níže do 14. dubna 2024. Účast na konferenci je zdarma. Jednacím jazykem je angličtina.

Registration form


Preliminary programme of the Chaperon Conference on Cancer Research