"Picture of the Month" – August 2023

In August, we would like to introduce a photograph taken by RNDr. Vladimíra Moulisová, Ph.D., from the Biomedical Center of the Faculty of Medicine in Pilsen. This photography portrays extracellular matrix of porcine liver sinusoids with empty spaces left after hepatocytes removal. It was obtained using scanning electron microscope Zeiss LEO-1530 Gemini.

Fotkou měsíce srpna je snímek extracelulární matrix prasečích jaterních sinusoid s prázdnými prostory po odstranění hepatocytů. Autorkou je RNDr. Vladimíra Moulisová, Ph.D., z Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně Biomedicínského centra LFP UK. Snímek byl pořízen rastrovacím elektronovým mikroskopem Zeiss LEO-1530 Gemini.